Reģistrēto būvju skaits sadalījumā pa galvenajiem lietošanas veidiem

Datu kopa satur oficiālo statistiku par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto būvju skaitu sadalījumā pa galvenajiem lietošanas veidiem.

Būves un telpu grupas klasificē atbilstoši lietošanas veidam (funkcijai). Būves, kuras ekspluatē vai projektē vairākiem lietošanas veidiem, iekļauj vienā noteiktā klasifikācijas pozīcijā pēc to galvenā lietošanas veida. Būves galveno lietošanas veidu nosaka četru decimālzīmju līmenī atbilstoši noteikumos noteiktajai metodikai.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email vzd@vzd.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2018-03-01
Modified 2018-03-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher