Deklarētās personas Rīgā

URL: https://opendata.riga.lv/odata/service/DeclaredPersons

From the dataset abstract

Datu kopa, kurā reizi diennaktī tiek attēlots Rīgas pašvaldībā deklarēto personu skaits, to izmaiņas pa dienām. Datus iespējams izmantot, lai analizētu deklarēšanās tendences gadu, mēnešu...

Source: Rīgā deklarēto personu skaits

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated unknown
Created unknown
Format OData
License CC0 1.0
Conforms to