Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēžu darba kārtības

/\/\/\/\/\/ Olaines novada pašvaldības datu kopa \/\/\/\/\/\


Datu kopa apvieno Olaines novada pašvaldības institūcijas "Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja" sēžu darba kārtībās ietvertos jautājumus, kā arī to referentus.

Mērķis - dot iespēju tautai izsekot un analizēt tendences un tematiku, kas aktuāla pašvaldībā.

Komitejas sēdes ir atklātas un notiek regulāri, ne retāk kā reizi mēnesī Zemgales ielā 33, Olainē, parasti katra mēneša otrajā trešdienā plkst.15.00. Tās netiek filmētas un to audioieraksti netiek publiskoti. Tekošā mēneša sēžu saraksts pieejams šeit.

N.B. Dēļ ES Datu regulas fiziskās personas dati netiek publiskoti.

ALT TEXT

Datu lauki (struktūra)

  • publiska_persona - publiskās personas nosaukums
  • institucija - publiskās personas institūcijas/iestādes nosaukums
  • datums - sēdes datums
  • laiks - sēdes sākšanās laiks
  • npk - numurs pēc kārtas, #
  • jautajums - darba kārtības jautājuma nosaukums
  • jautajuma_tips - darba kārtības jautājuma tips
  • referents - persona(s), kura(s) referē šajā jautājumā

ALT TEXT

Šos atkātos datus nodrošina Domes deputātsOskars Galanders.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency monthly (once)
Maintainer Sociālā, izglītības un kultūras komiteja
Maintainer Email Sociālā, izglītības un kultūras komiteja
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher