Par pašvaldību plānošanas dokumentiem

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/8f19f215-cd56-4304-91fd-34cd16c8a08e/resource/cd36c896-a941-40c8-8c6f-73e1482d10b9/download/tapis_projekti.csv

Tiek nodrošināta informācijas pieejamība par aktuālajiem pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Dati satur informāciju par dokumenta veidu, izstrādes statusu un izstrādes gaitas datējumu. Papildus informāciju par plānošanas dokumentiem ir iespējams saņemt https://geolatvija.lv/geo/tapis

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Data Dictionary

Column Type Label Description
Redakcijas Nr. numeric
Organizācija/Pašvaldība text
Plānošanas dokumenta veids text
Plānošanas dokumenta nosaukums text
Statuss publiskajā daļā text
URL text
Izstrādes uzsākšanas datums timestamp
Spēkā stāšanās datums text
Spēku zaudēšanas datums text

Additional Information

Field Value
Last updated June 21, 2021
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to