Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finanšu kontroles institūcijas apstiprināto atzinumu summa Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektos Latvijā periodā 2015.g.-2018.g.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finanšu kontroles institūcijas apstiprināto atzinumu summa Latvijas finansējuma saņēmēju īstenotajos projektos šādās Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmās: 1. Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā; 2. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā; 3. Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā; 4. Interreg Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmā; 5. Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmā; 6. URBACT III starpreģionu sadarbības programmā; 7. Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā; 8. Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmā.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email pasts@varam.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2020-01-24
Modified 2020-01-24
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher