Valsts informācijas sistēmu reģistrs

Valsts informācijas sistēmu, to pārziņu un augstāko iestāžu saraksts. Darbojās saskaņā ar 2005. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumiem "Valsts informācijas sistēmu reģistrācijas noteikumi". Pārtauca darbību ar 01.01.2020. līdz ar VIRSIS iedarbināšanu. Šeit atrodas kopija pēc stāvokļa uz slēgšanas brīdi.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer Jānis Ratkevičs, VARAM Valsts informāciju sistēmu nodaļa
Maintainer Email Jānis Ratkevičs, VARAM Valsts informāciju sistēmu nodaļa
Language Latvian
Issued Date 2006-01-01
Modified 2020-01-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher