Valsts informācijas sistēmu reģistrs

Valsts informācijas sistēmu, to pārziņu un augstāko iestāžu saraksts. Darbojās saskaņā ar 2005. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumiem "Valsts informācijas sistēmu reģistrācijas noteikumi". Pārtauca darbību ar 01.01.2020. līdz ar VIRSIS iedarbināšanu. Šeit atrodas kopija pēc stāvokļa uz slēgšanas brīdi.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība Jānis Ratkevičs, VARAM Valsts informāciju sistēmu nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Jānis Ratkevičs, VARAM Valsts informāciju sistēmu nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2006-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-01-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju