Valsts informācijas sistēmu reģistrs (vēsturiskie dati par 2019. gadu)

Valsts informācijas sistēmu, to pārziņu un augstāko iestāžu saraksts. Darbojās saskaņā ar 2005. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumiem "Valsts informācijas sistēmu reģistrācijas noteikumi". Pārtrauca darbību ar 01.01.2020. līdz ar Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (VIRSIS) iedarbināšanu. Šeit atrodas kopija pēc stāvokļa uz slēgšanas brīdi.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums nekad
Datu publicētāja struktūrvienība Jānis Ratkevičs, VARAM Valsts informāciju sistēmu nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Jānis Ratkevičs, VARAM Valsts informāciju sistēmu nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2006-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-01-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju