Zāļu patēriņa statistika

Zāļu valsts aģentūra veic zāļu patēriņa analīzi, izmantojot PVO ieteikto ATĶ/DDD klasifikācijas sistēmu, kas sniedz iespēju standartizēt zāļu grupēšanu un patēriņa analīzei lietot starptautisku zāļu patēriņa vienību – DDD. Lietojot šo klasifikācijas sistēmu, ir iespējams salīdzināt zāļu lietošanu starp pasaules reģioniem un valstīm, kā arī vērtēt tendences zāļu lietošanā ilgākā laika posmā un dažādos griezumos. DDD ir pieņemtā vidējā dienas balstdeva, kas lietota medikamenta galvenajai indikācijai pieaugušam pacientam.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email info@zva.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2018-04-09
Modified 2020-04-02
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher