Zinātnisko publikāciju sadalījums pa dzimumiem un zinātņu nozarēm Web of Science 2015-2019

Zinātnisko publikāciju sadalījums pa FOS zinātņu nozarēm un apkšnozarēm laika periodā no 2015. līdz 2019. gadam katram dzimumam. Datu avots: Web of Science, IZM.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer AIZID
Maintainer Email AIZID
Language English
Issued Date 2020-02-03
Modified 2020-02-03
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher