ISAG_Aarvalstiis_pec_DZGada_VPD_20200101.csv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/a8f0b4fa-1704-4a45-aa0d-3b53f0ce3f98/resource/53b7b0b6-f00b-471d-9d9a-85930a285b03/download/isag_aarvalstiis_pec_dzgada_vpd_20200101.csv

No datu kopas abstrakcijas

Dati satur statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, personām, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss...

Avots: Ārvalstīs dzīvojošo sadalījums pēc dzimšanas gada un valstiskās piederības

Datu vārdnīca

Kolonna Tips Lauka etiķete Apraksts
Dzimšanas gads numeric
Latvijas pilsonis numeric
Latvijas nepilsonis numeric
Latvijas alternatīvais statuss numeric
Latvijas bezvalstnieks numeric
Latvijas bēglis numeric
Latvijas pagaidu aizsardzība numeric
Kopā numeric

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Februāris 5, 2020
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts