Biedrību un nodibinājumu darbības jomas

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/49a0f06b-2d2b-4368-8ed5-676a05244f6a/resource/263f7def-5df6-45ed-a747-81e1d48a48c4/download/areas_of_activity_of_associations_foundations.csv

Uzņēmumu reģistrā reģistrēto biedrību un nodibinājumu darbības jomas atbilstoši Ministru Kabineta noteiktajai klasifikācijai.

Kolonnu skaidrojumi:

regcode – Subjekta vienotais reģistrācijas numurs. Ja tam tāds netiek piešķirts, tad ir 9 zīmju reģistrācijas kods

name – Nosaukums

type – Tiesību subjekta veids (BDR – biedrība, NOD – nodibinājums)

area_of_activity – Darbības joma, ja norādīts

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Oktobris 18, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts