sertificeto_buvspecialistu_sertifikatu_un_darbi ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/80c7f02f-f4bd-4a66-afba-5b392503157a/resource/217325f7-1640-4d03-9496-13caedb3201f/download/sertificeto-buvspecialistu-sertifikatu-un-darbibas-sferu-statusu-izmainu-vesture-10.11.2020.csv

No datu kopas abstrakcijas

Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā ir pieejama informācija par būvspeciālistu, kuri var darboties būvniecības jomā reglamentētajā sfērā, sertifikātu un darbības...

Avots: Sertificēto būvspeciālistu sertifikātu un darbības sfēru statusu izmaiņu vēsture

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Novembris 10, 2020
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts