Būvniecības atkritumu saraksts

Datu kopā tiek iekļauta informācija par būvniecības lietas plānoto būvniecības atkritumu apjomu un saskaņā ar būvdarbu žurnālā apstiprināto būvniecības atkritumu apjomu. Ja lietā nav elektroniskais būvdarbu žurnāls, tad apjomu ar veidu (apsaimniekotajam nodotais) nosaka no iesniegtā apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai (t.sk. iesniegums par būvdarbu pabeigšanu ar atzīmi, vai paziņojums par būvdarbu pabeigšanu). 1.3. Datu kopa satur šādus datus - ierakstu veido grupējot būvniecības lietas datus pēc ieraksta veida, atkritumu veida, atkrituma mērvienības: 1.3.1. Būvniecības lietas numurs; 1.3.2. Būvniecības lietas nosaukums; 1.3.3. Būvniecības lietas stadija; 1.3.4. Ieraksta veids – ‘plānotais’, ‘deklarētais’, ‘apsaimniekotājam nodotais’, ‘rekultivācijai nodotais’ vai ‘reģenerētais apjoms’; 1.3.5. Pēdējo izmaiņu datums - datums, kad pēdējo reizi ir mainījies atbilstošās grupas apjoms: 1.3.5.1. plānotajam apjomam - ieceres iesnieguma vai pēdējā BUN iesnieguma akceptēšanas datums, paziņojumam par būvniecība datums, kad uzstādīts statuss 'Reģistrēts'; 1.3.5.2. deklarētajam, rekultivācijai nodotajam, reģenerētais apjoms - lielākais no grupā iekļauto būvdarbu žurnāla ierakstu apstiprināšanas datumiem; 1.3.5.3. apsaimniekotajām nodotajam - Ja ir būvdarbu žurnāls - lielākais no grupā iekļauto būvdarbu žurnāla ierakstu apstiprināšanas datumiem. Ja nav būvdarbu žurnāls un ir pieņemts ekspluatācijā - ekspluatācijā pieņemšanas datums. Ja ir vairāki ekspluatācijā pieņemšanas datumi (būvniecība pa kārtām) - lielākais no šiem datumiem. 1.3.6. Atkritumu veida kods pēc atkritumu klasifikatora; 1.3.7. Atkritumu veida nosaukums pēc atkritumu klasifikatora; 1.3.8. Atkritumu apjoma mērvienība; 1.3.9. Atkritumu apjoms - summa no grupēto būvniecības lietas ierakstu apjomiem.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība BISAN
Saziņas e-pasts datu jautājumiem BISAN
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju