Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, kas veic būvdarbu valsts kontroli un būvju ekspluatācijas uzraudzību, organizē ekspertīzes un piešķir patstāvīgās prakses tiesības, kā arī veic patstāvīgās prakses uzraudzību. Sākot ar 2017. gada 1. janvāri, BVKB nodrošina būvniecības pārraudzībai un kontrolei nepieciešamās būvniecības informācijas sistēmas darbību.