Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” statistiskie dati

Datu kopa satur failus par CNP aģentūras "Sociālais dienests" iekšējās uzskaites statistiku, kas atspoguļo dažādus rādītājus par aģentūras darbību, sniegtajiem pakalpojumiem un palīdzību, darbiniekiem, klientu apjomu, NVO darbību un projektu atskaitēm.

Pie katra faila norādīta detālāka informācija par tā saturu.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem dome@cesis.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-09-30
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-09-30
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju