COVID-19 pa administratīvajām teritorijām

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e150cc9a-27c1-4920-a6c2-d20d10469873/resource/492931dd-0012-46d7-b415-76fe0ec7c216/download/covid_19_pa_adm_terit.csv

Datums (Datums) - datums, uz kuru tiek attēlota informācija par kopējo apstiprināto gadījumu skaitu.

AdministrativiTeritorialasVienibasNosaukums (Administratīvi teritoriālās vienības nosaukums) - personas norādītās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības nosaukums atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumiem Nr. 152 "Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi" (https://likumi.lv/ta/id/289582-administrativo-teritoriju-un-teritorialo-vienibu-klasifikatora-noteikumi)

ATVK (Administratīvi teritoriālās vienības kods) - Personas norādītās dzīvesvietas kods atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumiem Nr. 152 "Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi".

ApstiprinataCOVID19infekcija (Apstiprināta COVID-19 infekcija) - summārais saņemto primāro ziņojumu/laboratorisko pārskatu skaits ar pozitīvu atradni.

14DienuKumulativaSaslimstiba (14 dienu kumulatīvā saslimstība) - personu skaits, kurām pēdējās 14 dienās konstatēta Covid-19 infekcija.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūlijs 7, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts