COVID-19 pa administratīvajām teritorijām

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/e150cc9a-27c1-4920-a6c2-d20d10469873/resource/492931dd-0012-46d7-b415-76fe0ec7c216/download/covid_19_pa_adm_terit.csv

Datums (Datums) - datums, uz kuru tiek attēlota informācija par kopējo apstiprināto gadījumu skaitu.

AdministrativiTeritorialasVienibasNosaukums (Administratīvi teritoriālās vienības nosaukums) - personas norādītās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības nosaukums atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumiem Nr. 152 "Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi" (https://likumi.lv/ta/id/289582-administrativo-teritoriju-un-teritorialo-vienibu-klasifikatora-noteikumi)

ATVK (Administratīvi teritoriālās vienības kods) - Personas norādītās dzīvesvietas kods atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumiem Nr. 152 "Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi".

ApstiprinataCOVID19infekcija (Apstiprināta COVID-19 infekcija) - summārais saņemto primāro ziņojumu/laboratorisko pārskatu skaits ar pozitīvu atradni.

14DienuKumulativaSaslimstiba (14 dienu kumulatīvā saslimstība) - personu skaits, kurām pēdējās 14 dienās konstatēta Covid-19 infekcija.

Datu vārdnīca

Kolonna Tips Lauka etiķete Apraksts
Datums timestamp
AdministrativiTeritorialasVienibasNosaukums text
ATVK text
ApstiprinataCOVID19infekcija text
AktivaCOVID19infekcija text
14DienuKumulativaSaslimstiba text

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Maijs 14, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts