Dzīves kvalitāte pilsētās

Tabulā apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezultāti par dzīves kvalitāti lielajās Latvijas pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī. Aptaujas laikā iedzīvotājiem tika uzdoti jautājumi par viņu apmierinātību ar sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti (veselības aprūpi, izglītību), nodarbinātību, ikdienas pārvietošanās paradumiem un dzīves apstākļiem kopumā. 2017. gadā aptauja veikta Eiropas Komisijas finansētā granta “Teritoriālās statistikas (galvenokārt pilsētas) iegūšana” (Data collection for sub-national statistics (mainly cities)) ietvaros. 2022. gadā aptauja veikta Eiropas Komisijas finansētā granta ietvaros.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-03-12
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju