eparaksts-timestamps.csv

URL: https://www.eparaksts.lv/dataset/timestamps

No datu kopas abstrakcijas

Parakstāmajam dokumentam tiek pievienots precīzs laiks, kas tiek sinhronizēts vienlaikus ar vairākām satelīta iekārtām un kura kļūda mērāma sekunžu desmitdaļās. Uzliktais laika zīmogs...

Avots: eParaksts sistēmas izsniegtie laika zīmogi

Datu vārdnīca

Kolonna Tips Lauka etiķete Apraksts
Datums timestamp
Izsniegtie laika zimogi numeric

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts