ISVN_Latvija_pec_TTB_VPD_20200701.csv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/69ac7d71-b584-4d06-9923-e1680403330f/resource/8715a2cd-1619-464e-811f-5224b4c7eb47/download/isvn_latvija_pec_ttb_vpd_20200701.csv

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopa satur statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, personām, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais...

Avots: Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības

Datu vārdnīca

Kolonna Tips Lauka etiķete Apraksts
Tautība text
Latvijas pilsonis numeric
Latvijas nepilsonis numeric
Latvijas alternatīvais statuss numeric
Latvijas bezvalstnieks numeric
Latvijas bēglis numeric
Latvijas pagaidu aizsardzība numeric
Pārējie numeric
Kopā numeric

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Augusts 14, 2020
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts