Laulības

Datu kopa, kurā reizi diennaktī no pašvaldību datu bāzēs uzkrātajiem datiem tiek atjaunota informācija par noslēgto laulību skaitu, laulību reģistrācijas iestādi, laulāto vecumu, kā arī to, kura laulība pēc skaita tā ir laulātajam. Iespējams veidot statistikas pārskatus par vecumu, kurā persona stājas 1. laulībā; personu skaitu, kuras stājušās laulībā atkārtoti; laulību skaitu gadu un mēnešu griezumā u.c

Apkopotie datu lauki:

id – Ieraksta identifikators;

reg_place – Laulību reģistrācijas iestāde;

merr_year – Ieraksta izveides gads;

merr_month – Ieraksta izveides mēnesis;

merr_place – Laulību noslēgšanas iestāde;

husb_age – Vīra vecums (pilni gadi);

husb_merr_count – Vīra laulība pēc skaita;

wife_age – Sievas vecums (pilni gadi);

wife_merr_count – Sievas laulība pēc skaita;

district_id –Datu piederības rajons/iecirknis.

Pašvaldību atšifrējumu iespējams izgūt no datu kopas "Pašvaldības".

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Oktobris 7, 2019, 15:17 (EEST)
Izveidots Oktobris 2, 2019, 10:57 (EEST)
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju