Laulības

Datu kopa, kurā reizi diennaktī no pašvaldību datu bāzēs uzkrātajiem datiem tiek atjaunota informācija par noslēgto laulību skaitu, laulību reģistrācijas iestādi, laulāto vecumu, kā arī to, kura laulība pēc skaita tā ir laulātajam. Iespējams veidot statistikas pārskatus par vecumu, kurā persona stājas 1. laulībā; personu skaitu, kuras stājušās laulībā atkārtoti; laulību skaitu gadu un mēnešu griezumā u.c

Apkopotie datu lauki:

id – Ieraksta identifikators;

reg_place – Laulību reģistrācijas iestāde;

merr_year – Ieraksta izveides gads;

merr_month – Ieraksta izveides mēnesis;

merr_place – Laulību noslēgšanas iestāde;

husb_age – Vīra vecums (pilni gadi);

husb_merr_count – Vīra laulība pēc skaita;

wife_age – Sievas vecums (pilni gadi);

wife_merr_count – Sievas laulība pēc skaita;

district_id –Datu piederības rajons/iecirknis.

Pašvaldību atšifrējumu iespējams izgūt no datu kopas "Pašvaldības".

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email zzdats@zzdats.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher