Lēmumi par ietekmes uz vidi novērtējuma ...

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/evaluations/ivn.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” pieņemtajiem lēmumiem par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu. Datnē iekļauta informācija par paredzēto darbību (apraksts, adrese, nozare), paredzēto darbību ierosinātāju, Valsts vides dienesta pieņemto lēmumu un lēmuma datumu.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://registri.vvd.gov.lv/opendata/evaluations/ivn.csv-metadata.json