Lēmumi par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” pieņemtajiem lēmumiem par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu. Datnē iekļauta informācija par paredzēto darbību (apraksts, adrese, nozare), paredzēto darbību ierosinātāju, Valsts vides dienesta pieņemto lēmumu un lēmuma datumu.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums pastāvīgi
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pasts@vvd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju