Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu izpildes analīze

Tabulā tiek atainota Valsts budžeta likuma paskaidrojumos iekļauto prioritāro pasākumu izpildes analīze. Atbilstoši tiek analizēts un sniegts skaidrojums par prioritāro pasākumu mērķa sasniegšanu vai virzību uz mērķi, kā arī norādīts sniegtais labums sabiedrībai.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@fm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju