Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu izpildes analīze

Tabulā tiek atainota Valsts budžeta likuma paskaidrojumos iekļauto prioritāro pasākumu izpildes analīze. Atbilstoši tiek analizēts un sniegts skaidrojums par prioritāro pasākumu mērķa sasniegšanu vai virzību uz mērķi, kā arī norādīts sniegtais labums sabiedrībai.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email info@fm.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher