Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/3f59867b-8157-4f31-a5e0-0932eccb7d3a/resource/71940d22-d9e3-40df-aa44-903b239c75a6/download/vtua_registretas_tr_vaditaju-izglitibas_iestades_05022021.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Ja personai ir nepietiekamas zināšanas un prasmes, lai iegūtu nepieciešamo traktortehnikas kategorijas vadītāja apliecību, tās ir apgūstamas traktortehnikas vadītāju izglītības iestādē,...

Avots: Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Februāris 7, 2021
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes