Ekspertīžu rezultatīvie rādītāji

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/aa676dfb-fedd-4863-adb2-98ad3a8e5ce7/resource/78cd462a-a8ff-4089-ad30-56d973d8f054/download/vtmec-cases.csv

No datu kopas abstrakcijas

Dati satur depersonalizētu statistisko informāciju par VTMEC pabeigtajām tiesu medicīniskajām ekspertīzēm: 1) Atvērto datu portāla piešķirtais ieraksta identifikators. 2) Unikāls lietas...

Avots: VTMEC rezultatīvie rādītāji - tiesu medicīniskās ekspertīzes

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Decembris 1, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts