VTMEC rezultatīvie rādītāji - tiesu medicīniskās ekspertīzes

Dati satur depersonalizētu statistisko informāciju par VTMEC pabeigtajām tiesu medicīniskajām ekspertīzēm: 1) Atvērto datu portāla piešķirtais ieraksta identifikators. 2) Unikāls lietas ieraksta identifikators TMEIS.\ 3) Lietas pabeigšanas datums, 4) Lietas veids (mirušo personu ekspertīze, dzīvo personu eksperīze, lietisko pierādījumu ekspertīzr) 5) Ekspertīzi veikusī VTMEC struktūrvienība..

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pasts@vtmec.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju