structural_metadata.tsv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7d6f910f-d1d7-4909-b5a4-d4a523d142a4/resource/3c904e5d-0479-4003-b234-7fb78ab788e3/download/structural_metadata.tsv

Kolonnu un rādītāju nosaukumi (kodu vārdnīcas).

Lauku skaidrojums

  • Table_ID: tabulas ID.
  • Tabulas_virsraksts: tabulas virsraksts.
  • Table_name: tabulas virsraksts angliski.
  • Column_code: kolonnas kods.
  • Kolonnas_nosaukums: kolonnas nosaukums.
  • Column_name: kolonnas nosaukums angliski.
  • Value_code: rādītāja kods.
  • Raditaja_nosaukums: rādītāja nosaukums.
  • Value_name: rādītāja nosaukums angliski.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 6, 2024
Izveidots nezināms
Formāts TSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts