Jautājumi un atbildes

Definīcijas Atvērt visus

Mašīnlasāmā forma- tāda, kuru ir iespējams ērti apstrādāt ar datoru un kurā ir iespējams piekļūt darba atsevišķiem elementiem un modificēt tos.

Piemēram: Izveidojot tabulu CSV vai XLS(Ecxel) formā atbilst mašīnlasāmības nosacījumam, bet šāda pat tabula PDF formātā dotajam nosacījumam neatbilst.

atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām (Informācijas atklātības likuma 1. pants)

Datu atvēršana Atvērt visus

Atvērtie dati nav:

  • Personas dati;
  • Komercnoslēpums;
  • Drošību ietekmējoši dokumenti;
  • Kultūrsensitīvi;
  • Maldinoši.

Atvērto datu izmantotājs ir ikviena persona (iedzīvotājs, uzņēmējs u.tml.), kurš apmeklē portālu, lai atrastu un izmantotu datus. Datu  izmantošana portālā ir bezmaksas. 

Atvērtos datus var brīvi izmantot jebkādam mērķim (pētījumiem, skolas/augstskolas darbu izstrādei u.t.t.), kā arī tos var modificēt un izplatīt tālāk.

Lai datus varētu uzskatīt par atvērtiem, tiem jābūt bez maksas, pieejamiem tiešsaistē bez piekļuves ierobežojumiem un mašīnlasāmā formātā, ko var automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām.

Vienkārši publicēti datimēdz būt nelietojamā formātā, kā, piemēram, tie mēdz būt PDF, Flippingbook vai neparocīgas vizualizācijas izskatā (smart art; pie chart etc), ieinteresētā persona viegli var atmest ar roku savai idejai šos datus izpētīt.

Datos ieinteresētā persona, tos manuāli pārrakstot, pieļauj augstu risku kļūdīties, lai iegūtu droši ticamu rezultātu. Tādējādi ne tikai datu lietotājs zaudē interesi par šiem datiem, bet arī no datu devēju puses zūd interese. Tas neiegūst atgriezenisku reakciju par datu noderīgumu, un tā arī nemēģina uzlabot esošās prakses, iespējams, pat darot lieku darbu ar dokumentu skenēšanu vai neērtu vizualizāciju veidošanu.

 

Sīkāka informācija Datu skolas mājas lapā: http://www.datuskola.lv/2018/03/11/kapec-datu-publicesana-nav-atversana/

Atvērto datu pieeju var attiecināt uz visu informāciju, kuru valsts iestāde publicē, piemēram, publiskiem reģistriem un valsts informācijas sistēmu publiskajām daļām, pētījumiem, statistiku, tabulām utt. Pieejas pamatā ir ideja, ka informācija sabiedrībai ir jānodod tādā formā, lai to varētu apstrādāt. 

Uzdodiet savu jautājumu!  help

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.