countries_ft.tsv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/5f6c528c-2c4a-48c8-ad2a-a6cf8d620b2f/resource/0835bf07-78f8-4585-ac20-a30bb032ee40/download/countries_ft.tsv

Ārējās tirdzniecības datos lietotie valstu, valstu grupu un teritoriju kodi.

Lauku skaidrojums

  • ValueCode: kods.
  • ValueTextL: nosaukums.
  • ValueTextL_Eng: nosaukums angliski.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Novembris 4, 2021
Izveidots nezināms
Formāts TSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts