Slimnīcu COVID-19 operatīvais pārskats līdz ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/cbd91f16-0d67-465b-b89b-d315c9358c77/resource/b6858bab-7419-4dfb-8aa2-4495fed165eb/download/sp_covid_papildints.xlsx

Šis fails saturs datus no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. martam. Turpmāk dati tiekis publicēti .csv datu formātā

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Marts 1, 2022
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts