202212_Zobārstniecība_apmeklējumu_skaits

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/660b6c09-0a6d-44d2-bf49-a516d682bf49/resource/32c92cef-3a9b-4c22-af89-8562f4e16691/download/2022_12mn_zobrstniecba_apmekl_skaits.xlsx

Datu kopa sniedz informāciju par valsts apmaksāto zobārstniecības apmeklējumu skaitu sadalījumā pa teritoriālajām nodaļām, pa ārstniecības iestādēm, pa pacientu grupām un ārstniecības personu specialitātēm. Pacientu grupu klasifikators pieejams Nacionālā veselības dienesta mājas lapā https://www.vmnvd.gov.lv/lv/klasifikatori Līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu strādājošie zobārstniecības speciālisti un iestādes, kas sniedz valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta mājas lapā https://www.vmnvd.gov.lv/lv/ligumiestazu-saraksts-profesionaliem

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Februāris 27, 2023
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts