Darbinieku prasījumi 2018

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/647b8dd0-1ab4-4172-9569-d24164c6d5e8/resource/f02ff8c6-baa0-4c15-a6bd-10e00bfd16f5/download/2018.csv

Darbinieku prasījumi, kas 2018.gadā apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.995 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība”

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated September 23, 2019
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to