Pašvaldību saistību apmērs

Pašvaldību saistību (aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības) pamatsummu un procentu maksājumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un saistību procentuālais īpatsvars plānotajos pašvaldības ieņēmumos*. Informācija uzrādīta atbilstoši pašvaldību iesniegtajiem mēneša pārskatiem par periodu janvāris – decembris (sākot ar 2009. gadu).

*plānotie ieņēmumi bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un bez iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer Pārskatu departaments
Maintainer Email Pārskatu departaments
Language Latvian
Issued Date
Modified 2022-01-27
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher