2024_01_PMLP_iedzivotaju_skaits.csv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/195e62a2-efdd-46b5-ab8c-089215969f3e/resource/1cce7b94-7c8c-462f-8b2b-ed6693c71f11/download/2024_01_pmlp_iedzivotaju_skaits.csv

From the dataset abstract

Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra par iedzīvotāju skaitu kārtējā gada 1. janvārī pašvaldībās un to teritoriālā iedalījuma vienībās dalījumā pa dzimumiem...

Source: Iedzīvotāju skaits kārtējā gada 1. janvārī (RAIM, PMLP)

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated February 13, 2024
Created unknown
Format CSV
License CC0 1.0
Conforms to