Būvniecības lietas un to sastāvs

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/37072983-16ac-41a0-93c0-9c9ad711279d/resource/4f5648b2-fed8-4722-987f-9a36dfa331dc/download/buvniecibas-lietu-saraksts-21.06.2024.csv

No datu kopas abstrakcijas

Atvērto datu portālā tiek publicēti dati par BIS esošajām būvniecības lietām, izņemot būvniecības lietas stadijā “Ideja” un būvniecības lietas ar pazīmi “Ierobežotas pieejamības statusā”.

Avots: Būvniecības lietu saraksts

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 21, 2024
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts