ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_20190701.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/593b3a12-c60d-4c7e-904b-312f876d7bb0/resource/77cba010-0284-4dd9-91a2-0f41bd401089/download/ispv_pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_20190701.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistra) par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās pēc aktuālās deklarētās, reģistrētās,...

Avots: Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Oktobris 1, 2019
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts