ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_20200701.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/593b3a12-c60d-4c7e-904b-312f876d7bb0/resource/f4abe3aa-c972-4320-bc36-bb28648b80e1/download/ispv_pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_20200701.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistra) par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās pēc aktuālās deklarētās, reģistrētās,...

Avots: Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Augusts 14, 2020
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts