ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_20210101.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/593b3a12-c60d-4c7e-904b-312f876d7bb0/resource/9d6e580e-c963-47fb-95f9-6af02b248cdc/download/ispv_pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_20210101.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistra) par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās pēc aktuālās deklarētās, reģistrētās,...

Avots: Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Februāris 12, 2021
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts