antidopinga_vielas

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/3635a536-9b05-4a29-8695-31269d30e7b0/resource/ee8f9b14-1eee-494a-b7f5-6777a8232dcb/download/20240621_antidopinga_vielas.csv

No datu kopas abstrakcijas

Apkopotas atsauces uz Latvijas Zāļu reģistrā iekļautiem medikamentiem (pēc reģistrācijas numura), kuri satur Pasaules Antidopinga aģentūras izdotajā Aizliegto vielu un metožu sarakstā...

Avots: Medikamenti, kas satur dopinga vielas

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 21, 2024
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts