Pārņemtie/ieviestie ES tiesību akti

Datne satur informāciju par Latvijā pārņemtiem/ieviestiem ES tiesību aktiem.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība Eiropas Savienības Tiesas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Eiropas Savienības Tiesas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-04-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju