Piespiedu darbs

Mērķis atspoguļot Valsts probācijas dienesta vadībā nostrādāto piespiedu darbu stundu skaitu reģionālā šķērsgriezumā.

Kriminālsodu ‘Piespiedu darbs’ var piemērot prokuratūra vai tiesa kā soda mēru par personas veiktajiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Personai, kurai piemērots piespiedu darbs, tas jāveic bez atlīdzības sabiedrības labā. Darba devēji var būt valsts vai pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības, aģentūras vai biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas.

Datu kopā piespiedu darba vienības pieejamas ar šādiem šķērsgriezuma mainīgajiem:

  • nodarbināts pēc prasmēm un iemaņām
  • izpildes vietas veids (valsts/pašvaldības vai NVO vai Reliģiskā organizācija)
  • nostrādāto stundu skaits
  • dzimums
  • vecums
  • izglītības līmenis
  • nodarbinātība
  • dzīves vieta pēc pasta indeksa

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem emils.kalis@vpd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-03-15
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju