Ārvalstu tiešās investīcijas iepriekšējā gadā

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/b3d1d9aa-bf90-4787-8ee6-d6f2d060363d/resource/1bf295fa-524b-411d-b6a8-6597941d67f5/download/legal_entities_investments_last_year.csv

Kolonnu skaidrojumi: 'year' - Gads (pārskata periods), par kuru ir dati 'ar_id' - Teritoriālā iedalījuma vienības kods adrešu reģistrā 'ar_parentid' - Teritoriālā iedalījuma vienības vecāka kods adrešu reģistrā 'ar_unit_name' - Teritoriālā iedalījuma vienības nosaukums 'total_investments' - Ārvalstu tiešo investīciju kopsumma (euro) uz pārskata gada 31. decembri (otrai kopai šo jāliek uz tekošo brīdi)

CSV failu nosaukumos varbūt var izņemt registration_ , jo tām 2 kopām dati attieksies gan uz reģistrētajiem, gan likvidētajiem subjektiem.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 13, 2024
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts