Reģistrēto un izslēgto uzņēmumu un biedrību ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/b3d1d9aa-bf90-4787-8ee6-d6f2d060363d/resource/54b94af1-a98e-4812-8959-74dcbfd8dc1b/download/legal_entities_statistics_previous_year.csv

Dati no Komercreģistra, Uzņēmumu reģistra žurnāla un Biedrību reģistra.

Kolonnu skaidrojumi: 'year' - Gads (pārskata periods), par kuru ir dati 'ar_id' - Teritoriālā iedalījuma vienības kods adrešu reģistrā 'ar_parentid' - Teritoriālā iedalījuma vienības vecāka kods adrešu reģistrā 'ar_unit_name' - Teritoriālā iedalījuma vienības nosaukums 'legal_entities_registered' - Jaunizveidoto uzņēmumu skaits (kopā par pārskata gadu) 'legal_entities_terminated' - Likvidēto uzņēmumu skaits (kopā par pārskata gadu) 'legal_entities_total' - Kopējais uzņēmumu skaits uz pārskata gada 31. decembri (otrai kopai šo jāliek uz tekošo brīdi) 'associations_and_foundations_registered' - Jaunizveidoto biedrību un nodibinājumu skaits (kopā par pārskata gadu) 'associations_and_foundations_terminated' - Likvidēto biedrību un nodibinājumu skaits (kopā par pārskata gadu) 'associations_and_foundations_total' - Kopējais biedrību un nodibinājumu skaits uz pārskata gada 31. decembri (otrai kopai šo jāliek uz tekošo brīdi)

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 13, 2024
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts