Ārvalstu tiešās investīcijas tekošajā gadā

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/b3d1d9aa-bf90-4787-8ee6-d6f2d060363d/resource/d0c664c0-dec9-4f31-91b1-d6621187fd24/download/legal_entities_investments_current_year.csv

Kolonnu skaidrojumi: 'year' - Gads (pārskata periods), par kuru ir dati 'ar_id' - Teritoriālā iedalījuma vienības kods adrešu reģistrā 'ar_parentid' - Teritoriālā iedalījuma vienības vecāka kods adrešu reģistrā 'ar_unit_name' - Teritoriālā iedalījuma vienības nosaukums 'total_investments' - Ārvalstu tiešo investīciju kopsumma (euro) uz pārskata gada 31. decembri (otrai kopai šo jāliek uz tekošo brīdi)

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 13, 2024
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts