Rīgas ielu sarkanās līnijas

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/2376066a-293c-4063-b692-c63501a77d2d/resource/f4d7a865-0d4b-45d0-aef2-dfade4c79917/download/speka_esoso_sarkano_liniju_plans_01.03.2024.dwg

DWG datu kopa ar spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem, lokālplānojumiem un detālplānojumiem noteiktās ielu sarkanās līnijas Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā.

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Marts 28, 2024
Izveidots nezināms
Formāts DWG
Licence Creative Commons Attribution 4.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts