Pieņemtie lēmumi par pārdošanu

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/9e907c7c-2306-4189-acec-ceae581e9514/download/10-1pienemtie_ipasuma_pardosanas_lemumi.xlsx

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem par pašvaldības un kapitālsabiedrību īpašumu pārdošanu

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Augusts 12, 2022
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts