Kapitālsabiedrību mežaudzes

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/21feb3b3-029c-4a77-bb41-b0c722e280b3/download/2-3rpsia_ipasums_mezaudze.xlsx

Informācija par pašvaldības kapitālsabiedrībām piederošajām vai to pārvadīšanā un apsaimniekošanā nodotajām mežaudzēm

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Novembris 28, 2023
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts