Kapitālsabiedrību mežaudzes

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/21feb3b3-029c-4a77-bb41-b0c722e280b3/download/2-3rpsia_ipasums_mezaudze.xlsx

Informācija par pašvaldības kapitālsabiedrībām piederošajām vai to pārvadīšanā un apsaimniekošanā nodotajām mežaudzēm

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Augusts 16, 2022
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts