Pašvaldības mežaudzes

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/929799ff-1746-4851-b6e4-1e29130f2f38/download/1-3rpp_ipasums_mezaudzes.xlsx

Informācija par pašvaldībai piederošajām, piekritīgajām un valdījumā esošajām mežaudzēm

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Februāris 26, 2024
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts